Ekonomistler Objektif Bir Uzman Olarak Görev Yaptığında Yaşanabilecek Çıkar Çatışmalarının İncelenmesi: Türkiye Örneği

Ekonomistler Objektif Bir Uzman Olarak Görev Yaptığında Yaşanabilecek Çıkar Çatışmalarının İncelenmesi: Türkiye Örneği

2011 yılında Uluslararası Finans bölümünden mezun olmak için bölüm arkadaşlarım Oben TÜRKDAMAR, Sedef KÜÇÜKALTUN ve Merve BALCI ile hazırladığımız bitirme projesini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

An Investigation of Conflict of Interest When Economists Serve a Role as An Objective Expert The Turkish Case

Bu projede, Türk gazetelerinde nesnel uzmanlar olarak köşe yazıları yazan ekonomistlerin özel sektör bağlantılarını açıklamaması durumunda ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarını inceledik. Bu amaca ulaşmak için günlük gazetelerde ve / veya popüler dergilerde ve dergilerde ekonomik ve finansal konular hakkında yazan çeşitli siyasi görüşlere sahip yaklaşık 27 Türk iktisatçı hakkında bilgi topladık. Bu iktisatçıların onbeşi gazeteciler.com’un bildirdiği gibi tirajla en çok satan yirmi gazeteye yazarken, geri kalan on iki yazar başka yerde yazıyordu. Hipotezlerde kullandığımız iyimser, kötümser ve ticari bağlantılardan oluşan üç terim var. İyimserlik, 2001 ve 2008 krizlerinin mutlak sinyallerine rağmen, her şeyin yoluna gireceği düşüncesindeydi. Karamsarlık, mevcut ekonomik sistemin doğal olarak krizler içerdiği düşüncesidir. İş bağlantıları, özel sektörde kişisel maddi kazanç sağlayabildiği anlamına gelmektedir. Bu ekonomistler üzerinde topladığımız verilere dayanarak aşağıdaki hipotezleri test ettik:

Hipotez 1: Türkiye’de dolaşımda olan ilk 20 gazetede yazan ekonomistler, başka yerde yazan ekonomistlerden daha iyimser.

Hipotez 2: Türkiye’de dolaşımda olan ilk 20 gazetede yazan ekonomistler, başka yerde yazan ekonomistlerden çok daha fazla ticari bağlantıya sahiptir.

Hipotez 3: İş bağlantıları olan bu ekonomistler, iş bağlantıları bulunmayan ekonomistlerden daha iyimserdir.

Bir ANOVA analizi, yukarıdaki hipotezlerin hiçbirinin reddedilmeyeceğini göstermiştir. Bu hipotezler, iş bağlantısı olan ekonomistlerin hepsinin optimist olduğunun kanıtı değildir, sonuçlarımız böyle bir olasılık meselesini gündeme getiriyor.

Reklam