The Future Map-Marizanne Knoesen

The Future Map-Marizanne Knoesen

The way of living in the positive future lies beneath designing it because of that I have designed The Future Map method. First step of the Future Map helps you think the future and what should happen in the future.

Would you like to create a future map about whatever you want? you can click here

My futurist friend Marizanne Knoesen from South Africa, she is living in Cape Town. I asked her ‘would you like to create a future map about an important issue?’. She created it about waste. When I read her future map, I have designed this pic.

IMG-20140312-00164

What is the topic?

Waste – in all its forms (e.g. food waste, e-waste).

Within the subject,what is changing?

I think there’s an increased awareness that a lot of waste can be reused and recycled and that just because we can waste water/food/energy etc, it doesn’t mean we should. In my mind there’s two parts to the story.

1) I simply think it’s wrong to waste anything if there’s other people in the country/world who starve. The hugely unequal world that we live in, is bringing more and more attention to this topic.

2) If something can be reused/recycled/redistributed, why don’t we just do it? With new and innovative business models, networks and technology there’s no reason why we can’t  transform our ‘cradle to grave’ economies into ‘cradle to cradle’ economies.

Why is it important?

As people live longer and as earth’s population increases, there will be immense pressure on our resources. We’re also not sure to what extent climate change will wreck havoc in the future.

How should it be?

In an ideal world, we wouldn’t throw anything useful away, we wouldn’t buy excess stuff and consume resources just for the sake of consumption. We’d be responsible consumers who take only what we need and use our resources to their full potential. For example,paladuym  we would recover 35,274 pounds of copper, 772 pounds of silver, 75 pounds of gold, and 33 pounds of palladium that can be found in 1 million old cell phones..I suggest to you visit this web site http://www.dosomething.org/. Also use this link about e-waste http://www.dosomething.org/actnow/tipsandtools/11-facts-about-e-waste

About Marizanne Knoesen:

She is the Chief Improvert at improverie. She founded improverie because she is fascinated by the future, trends, change, improvement and innovation. She’s a futurist, futures researcher and idea-generator who looks at problem situations and dreams up possible solutions.

http://improverie.com/who-we-are/

https://twitter.com/improverie

Gelecek Haritası-Marizanne Knoesen

Gelecek Haritası-Marizanne Knoesen

İstediğimiz olumlu gelecekte yaşamanın yolu onu tasarlamaktır. Bir konuda gelecek haritası çıkarmak istediğimizde, aşağıdaki gibi dört soru ile başlayabiliriz. Tasarladığım ”Gelecek Haritası” hazırlama yönteminin ilk aşamasına buradan ulaşabilirsiniz.

Güney Afrikalı fütürist arkadaşım Marizanne’dan herhangi bir konuda gelecek haritası çıkarmasını istedim. Farkında olduğumuz ama bir o kadar da duyarsız davrandığımız bir konu üzerine hazırladı haritayı. Her konuda, daha iyi bir gelecek için siz de bir adım atın..

IMG-20140312-00164

Konu Nedir?

Atıklar..aklınıza gelebilecek herhangi bir konuda..

Ne Değişiyor?

Bence atıkların yeniden kullanılmasında ve geri dönüştürülmesi konusunda farkındalığımız artmış durumda. Farkındayız ama su, yemek, enerjiyi ve daha fazlasını heder etmeye devam ediyoruz. Bence bu hikâyenin iki bölümü var;

1-Basit düşünürsem, eğer dünyada başka ülkelerde insanlar açlık çekiyorsa herhangi bir şeyi ziyan etmemeliyim.

2-Eğer bazı şeyler yeniden kullanılabiliyor, geri dönüştürülebiliyor ya da yeniden dağıtılabiliyorsa niçin bunu yapmıyoruz? Yeni ve inovatif iş modelleri, gelişmiş ağlar, birbirine daha bağlı dünya, teknoloji..ekonomilerimizi ‘’cradle to grave’’ yerine ‘’cradle to cradle ‘’ haline dönüştürmek için her şeye sahibiz, bir bahanemiz yok.

Neden Önemli?

İnsan ömrü uzadı ve dünya nüfusu gittikçe artıyor, bu sebeple mevcut kaynaklarımız üzerinde büyük bir baskı var. Biz hala önümüzdeki dönemde, iklim değişikliğinin ne boyutta zarar vereceğinden emin değiliz.

Nasıl Olmalı?

İdeal, olmasını beklediğimiz dünyada, faydalı olan hiçbir şeyi atmamalıyız. Sadece alışveriş yapma uğruna gereksiz şeyler satın almamalı, kaynakları tüketmemeliyiz. Biz tüketiciler olarak ihtiyacımız olduğu kadarını satın almalı ve satın aldığımız kaynakları maksimum fayda sağlayacak şekilde kullanmak için özen göstermeliyiz. Örneğin; 35,274 libre bakır para, 772 libre gümüş, 75 libre altın ve 33 libre paladyum 1 milyon eski cep telefonunun içinden yeniden elde edilebilir. http://www.dosomething.org/ sitesini ziyaret etmenizi öneririm.

48689e827932dc70ec0a6e6067e8a72b_M

Marizanne Knoesen Hakkında:

Improverie internet sitesinin kurucusu ve baş içerik geliştirici. Bu siteyi kurma sebebi ise gelecek, trendler, değişim, gelişim ve inovasyon terimlerinden etkilenmesi. O bir fütürist, gelecek araştırmacısı, problemli alanlarda ve hayal edilen olanaklı sonuçlar için fikir yaratıcısı.

http://improverie.com/who-we-are/

https://twitter.com/improverie