Ekonomistler Objektif Bir Uzman Olarak Görev Yaptığında Yaşanabilecek Çıkar Çatışmalarının İncelenmesi: Türkiye Örneği

Ekonomistler Objektif Bir Uzman Olarak Görev Yaptığında Yaşanabilecek Çıkar Çatışmalarının İncelenmesi: Türkiye Örneği

2011 yılında Uluslararası Finans bölümünden mezun olmak için bölüm arkadaşlarım Oben TÜRKDAMAR, Sedef KÜÇÜKALTUN ve Merve BALCI ile hazırladığımız bitirme projesini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

An Investigation of Conflict of Interest When Economists Serve a Role as An Objective Expert The Turkish Case

Bu projede, Türk gazetelerinde nesnel uzmanlar olarak köşe yazıları yazan ekonomistlerin özel sektör bağlantılarını açıklamaması durumunda ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarını inceledik. Bu amaca ulaşmak için günlük gazetelerde ve / veya popüler dergilerde ve dergilerde ekonomik ve finansal konular hakkında yazan çeşitli siyasi görüşlere sahip yaklaşık 27 Türk iktisatçı hakkında bilgi topladık. Bu iktisatçıların onbeşi gazeteciler.com’un bildirdiği gibi tirajla en çok satan yirmi gazeteye yazarken, geri kalan on iki yazar başka yerde yazıyordu. Hipotezlerde kullandığımız iyimser, kötümser ve ticari bağlantılardan oluşan üç terim var. İyimserlik, 2001 ve 2008 krizlerinin mutlak sinyallerine rağmen, her şeyin yoluna gireceği düşüncesindeydi. Karamsarlık, mevcut ekonomik sistemin doğal olarak krizler içerdiği düşüncesidir. İş bağlantıları, özel sektörde kişisel maddi kazanç sağlayabildiği anlamına gelmektedir. Bu ekonomistler üzerinde topladığımız verilere dayanarak aşağıdaki hipotezleri test ettik:

Hipotez 1: Türkiye’de dolaşımda olan ilk 20 gazetede yazan ekonomistler, başka yerde yazan ekonomistlerden daha iyimser.

Hipotez 2: Türkiye’de dolaşımda olan ilk 20 gazetede yazan ekonomistler, başka yerde yazan ekonomistlerden çok daha fazla ticari bağlantıya sahiptir.

Hipotez 3: İş bağlantıları olan bu ekonomistler, iş bağlantıları bulunmayan ekonomistlerden daha iyimserdir.

Bir ANOVA analizi, yukarıdaki hipotezlerin hiçbirinin reddedilmeyeceğini göstermiştir. Bu hipotezler, iş bağlantısı olan ekonomistlerin hepsinin optimist olduğunun kanıtı değildir, sonuçlarımız böyle bir olasılık meselesini gündeme getiriyor.

Reklamlar
Development of Coworking Spaces in the Context of Creative Economics, The Effect on Work and Working Life in The 21st Century

Development of Coworking Spaces in the Context of Creative Economics, The Effect on Work and Working Life in The 21st Century

The need of new workspaces for workers in the creative industry disciplines has arisen along with creative disciplines have their own ways of doing and applying business especially due to developing and changing working conditions. Coworking spaces which develop in the line with this requirement have been examined in İstanbul which is the one of the cities that is creatively indexed by Richard Florida and his team in the context of creative industries. It is interesting to note that the dynamic relationship between the creative classroom found in creative industries and coworking spaces of the creative economy emerged by this class and the rapid development in Istanbul in 2014. Undoubtedly, the development of information technology, easy access to information and globally each is a more integrated business world, the changing working conditions and the development of new fields of study should be carefully examined. The size of change is explained today’s business and working world compared to past. Coworking spaces are new generation working spaces where we can see and examine this change in concrete way. İstanbul is one of the most dynamic cities in Turkey. I am also excited by the fact that this is the first study on the subject of coworking spaces as a post graduate thesis in Turkey/Istanbul.

Keywords

Creative economy, Coworking spaces, Creative industries, Creative class, İstanbul, Creative cities, New economy, Design

This master thesis language is Turkish. You can download it by below link and thesis number.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp

Tez No (Thesis Number): 469441

fatih cetiz

Yaratıcı Ekonomiler Bağlamında Ortak Çalışma Alanlarının Gelişimi, 21.yy’da İş ve Çalışma Hayatına Etkisi: İstanbul Örneği

Yaratıcı Ekonomiler Bağlamında Ortak Çalışma Alanlarının Gelişimi, 21.yy’da İş ve Çalışma Hayatına Etkisi: İstanbul Örneği

Yaratıcı endüstri disiplinlerinde çalışanların, yaratıcı disiplinlerin kendine özgü iş yapma ve uygulama biçimleri ile birlikte, özellikle gelişen ve değişen çalışma şartlarına bağlı olarak yeni çalışma alanlarına olan ihtiyaçları oluşmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda Richard Florida ve ekibi tarafından yaratıcı olarak endekslenen şehirlerden birisi olan İstanbul’da gelişen ortak çalışma alanları yaratıcı endüstriler bağlamında incelenmiştir. Yaratıcı endüstrilerin içinde bulunan yaratıcı sınıf ve bu sınıfın ortaya çıkardığı yaratıcı ekonominin ortak çalışma alanları ile olan dinamik ilişkisi ve bu durumun özellikle 2014 yılı itibariyle İstanbul’da hızlı gelişimi ilgi çekicidir. Şüphesiz ki bilgi teknolojilerinin gelişmesi, bilgiye kolay ulaşım ve küresel olarak birbirine daha çok entegre olan bir dünyada, çalışma şartlarının değişmesi ve yeni çalışma alanlarının gelişmesi dikkatle incelenmesi gereken bir konudur. Günümüz iş ve çalışma dünyasını, geçmişle kıyaslayarak değişimin boyutu anlatılmıştır. Ortak çalışma alanları, yaşanan bu değişimi somut olarak görebildiğimiz ve inceleyebildiğimiz yeni nesil çalışma mekânlarıdır. Türkiye’nin en dinamik şehirlerinden olan İstanbul’da, bir yüksek lisans tezi olarak ”ortak çalışma alanlarını” konu edinen ilk tez çalışmasıdır.

Yüksek lisans tezimi aşağıdaki linkten tez numaramı girerek ücretsiz indirebilirsiniz.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp

Tez No: 469441